Lembaga Muzium Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :

pdf_iconSTATISTIK PELANCONG KE MUZIUM DI NEGERI SEMBILAN

pdf_iconSENARAI INVENTORI DAN TAPAK TANAH BERSEJARAH DI SELURUH NEGERI SEMBILAN

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Tajuk Format
STATISTIK PELANCONG KE MUZIUM DI NEGERI SEMBILAN XLSX
SENARAI INVENTORI DAN TAPAK TANAH BERSEJARAH DI SELURUH NEGERI SEMBILAN XLSX 

 

malaysiasprm
bpajpa
mscmampu
spa
myegspr
mdeclogobm